PART III: The G.E.C.K.

Ο First Citizen θα εξηγήσει στους παίχτες ότι οι επισκευές του αντιδραστήρα θα ξεκινήσουν άμεσα, αλλά για να επισκευαστεί πλήρως, θα πρέπει να συνδέσουν το G.E.C.K. με αυτόν. Όμως, επειδή το G.E.C.K. είχε χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί εξ αρχής η Vault City, χρειάζεται και αυτό με την σειρά του επισκευή. Ο First Citizen υπόσχεται πως, αν επισκευαστεί το G.E.C.K., θα επισκευαστεί ο αντιδραστήρας και στην συνέχεια θα το δώσει στους παίχτες (faction).

 

 

 

Λεπτομέρειες:

Χρειάζονται 12 κομμάτια (4 για κάθε faction).

  • Vault Dwellers : 4 κομμάτια του G.E.C.K.
  • Raiders: 4 microfusion batteries
  • Enclave: 4 pre-war soil samples

Τα κομμάτια θα αποκτούνται ως εξής:

  • 1 κομμάτι από τον ιερέα του Church of the Atom (SIDE MISSION 1)
  • 1 κομμάτι από τον Harold (SIDE MISSION 2)
  • 1 κομμάτι από τον Brotherhood of Steel (SIDE MISSION 3)
  • 1 κομμάτι από το Vault με τα πολυβόλα (SIDE MISSION 4)

Πόντοι: 3, 2, 1 (κατά σειρά ολοκλήρωσης των 4 αποστολών)

Sponsored by: Airsoft Club

Sponsored by: Bodystore.gr

Wast3land Facebook

Go to top